Grupa Instal-Konsorcjum

Grupa Instal-Konsorcjum

Grupa Instal-Konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z największych w Polsce sieci hurtowni instalacyjnych. Podmiot należy także do Grupy EDT, którą uznaje się za największą na świecie organizację handlu hurtowego. W skład tego podmiotu wchodzi ponad 1000 hurtowni instalacyjnych, których siedziby zlokalizowane są w 14 krajach Europy oraz Ameryki Północnej. Grupa Instal-Konsorcjum powstała w 1995 roku. W 2021 roku, kiedy obchodziła swoje 25-lecie działalności, reprezentowała 31 hurtowni instalacyjnych. Łącznie podmioty te posiadały 150 punktów dystrybucyjnych, które zlokalizowane są w różnych częściach kraju.

Dlaczego warto stać się częścią Grupy Instal-Konsorcjum?

Grupa Instal-Konsorcjum od pierwszych chwil istnienia oparła swoje działania na określonych wartościach. To one stały się fundamentem działalności i pokazują zarazem kierunek, w jakim Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. chce się rozwijać. Uczciwość, wzajemny szacunek i otwartość to najważniejsze z wartości, jakimi kierują się właściciele Grupy Instal-Konsorcjum oraz podmioty, które do niej przystąpiły. Nie bez znaczenia jest tutaj także doskonała współpraca pomiędzy podmiotami, czy odpowiedzialność za swoje czyny. Wspomniane wyżej wartości sprawiają, że Grupa Instal-Konsorcjum ciągle się rozwija i doskonali, dążąc jednocześnie do wyznaczonych celów.

Kilka słów o historii Grupy Instal-Konsorcjum

Pierwszy raz Grupa Instal-Konsorcjum pojawiła się na rynku instalacyjnym w 1995 roku. Od tego czasu znana jest na rynku jako Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. lub IK. Wspomniana data była przełomowa, ponieważ to właśnie wtedy powstało pierwsze na rynku, ogólnopolskie konsorcjum, w którym działali dystrybutorzy z branży instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej. Podstawowym założeniem Grupy Instal-Konsorcjum w tamtym czasie miało być reprezentowanie hurtowni instalacyjnych w kontaktach biznesowych z poszczególnymi producentami, z jakimi Grupa chciała nawiązać współpracę oraz wykorzystanie dużej skali zakupów do nabycia najlepszego na rynku asortymentu grzewczego i instalacyjnego. Nadrzędny cel, jaki Grupa Instal-Konsorcjum postawiła sobie na początku — zapewnienie bezpieczeństwa i przewagi konkurencyjnej hurtowniom wchodzącym w skład Grupy — jest aktualny do dzisiaj.

Obecnie Konsorcjum działa na większym polu, niż założyło na początku. Grupa Instal-Konsorcjum tworzy jednolity marketing oraz spójną strategię rozwojową, jednocześnie pozwalając na zachowanie specyfiki działalności każdej hurtowni, która wchodzi w jej skład.

Grupa Instal-Konsorcjum
pixel